สภาพปัจจุบันและประเด็นใหญ่ในแวดวงอุตสาหกรรมพม่า

เส้นทางสู่เศรษฐกิจ


ลุ่มน้ำโขงสภาพปัจจุบันและประเด็นใหญ่ในแวดวงอุตสาหกรรมพม่า

ข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาด้าน KAIZEN โดยตรง    หลังจากเขตตเศรษฐกิจพิเศษติละวามเปิดให้ลงทุนตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว บริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่ก็เริ่มเข้าไปลงทุนกันอย่างรวดเร็ว เช่น บริษัท Suzuki ที่ตั้งโรงงานผลิตรถบรรทุกขนาดเล็กขึ้น รวมถึงบริษัทรายย่อยอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องด้วย การลงทุนของประเทศญี่ปุ่นในพม่านั้น เริ่มขยับขยายจากอุตสาหกรรมสิ่งทอไปสู่อุตสาหกรรมแบบอื่น แต่ในขณะเดียวกันชาวญี่ปุ่นก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพในท้องถิ่นและลักษณะของคนงานพม่ามากนัก เราจึงเดินทางไปสอบถามคุณนากาตะ จากบริษัท TAKARA MYANMAR CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทที่คอยให้คำปรึกษากับโรงงานท้องถิ่นในย่างกุ้ง เรื่องการทำ KAIZEN เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้า

• สภาพปัจจุบันของโรงงานผลิตในพม่า

    จากที่ผู้เขียนได้ตรวจสอบมา การดูแลโรงงานของพม่านั้นเรียกได้ว่าตามหลังญี่ปุ่นอยู่ถึง 50 ปีเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งวัตถุดิบไว้ในโกดังโดยไม่รู้วันที่ซื้อ ไม่มีเอกสารขั้นตอนการจัดซื้อวัตถุดิบ พนักงานไม่รู้ว่าจะเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ที่ไหน เป็นต้น นอกจากนี้พนักงานยังไม่รู้วิธีควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และไม่มีอุปกรณ์วัดคุณภาพด้วย ในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าโรงงานในพม่านั้นควบคุมดูแลด้วยความรู้และประสบการณ์ของคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้น แม้ว่าจะมีการจัดสัมมนาให้ความรู้กับบริษัท SME ในพื้นที่ ซึ่งจัดโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในพม่าอยู่บ้าง แต่เนื่องจากตัวผู้สอนไม่เข้าใจสถานการณ์จริงในโรงงาน จึงไม่อาจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้เลย

    ในส่วนของลูกจ้างชาวพม่า ด้วยระบบการปกครองแบบรัฐบาลทหารของพม่า แรงงานจำนวนมากจึงมีแนวโน้มที่จะรับคำสั่งแบบ top down หรือทำงานเฉพาะตามที่สั่ง ถึงแม้จะขยันแต่ก็ไม่ค่อยออกความเห็นเกี่ยวกับงานมากนัก ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการทำงานของโรงงานได้

• ปัจจัยสำคัญของระบบควบคุมคุณภาพในพม่า

    จากประสบการณ์ให้คำปรึกษากับโรงงานต่างๆ ใน ASEAN คุณนากาตะได้แนะแนวทางไว้ดังนี้

    1) หาที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์ และมีความสามารถรอบด้าน
ผู้ที่จะมาช่วยปรึกษานั้น ควรมีความรู้ตั้งแต่เรื่องการควบคุมการผลิตและโกดังจัดเก็บสินค้า ไปจนถึงความรู้และประสบการณ์ด้านการใช้อุปกรณ์ที่โรงงานมี เนื่องจากเครื่องจักรส่วนใหญ่ของโรงงานในพม่านั้นมักจะเป็นของมือสองที่นำเข้าจากจีน ไม่ใช่ของราคาสูงแบบที่คนญี่ปุ่นคุ้นเคยกัน นอกจากนี้ยังควรจะมีความรู้ด้านระบบการจัดซื้อ การทำเอกสาร ฯลฯ ด้วย

    2) ทำการ KAIZEN จากภายใน
การใช้วิธี coaching เพื่อพัฒนาความสามารถพนักงานเป็นจุดๆ นั้นอาจให้ผลในระยะสั้น แต่ไม่สามารถสร้างผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้ สิ่งที่ควรทำ คือการมอบหมายโครงการให้ตรงกับความสามารถของพนักงานเป็นทีมๆ เพื่อให้พวกเขาคิดหาทาง KAIZEN ด้วยตัวเอง ทำให้พวกเขาได้รู้สึกถึงความสำเร็จ และศักยภาพที่ตนมี ส่งผลให้เหล่าพนักงานสามารถยืนด้วยตัวเองได้

    3) เพิ่มแรงจูงใจให้พนักงาน
ผู้บริหารต้องคิดอยู่เสมอว่าจะเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานอย่างไร โดยเน้นการจัดอีเวนต์ที่คำนึงถึงตัวพนักงานเป็นหลัก เช่นให้พนักงานเล่มเกมที่เกี่ยวกับการรับมือปัญหาในที่ทำงาน หรือเวลาจัดงานเต้นรำแบบที่ไม่ค่อยมีการพบเห็นในพม่า ก็มีการจัดชั้นเรียนสอนเต้นรำให้พนักงานก่อนด้วย• ทิศทางและแนวโน้มในอนาคต

    ค่าแรงขั้นต่ำของพม่ากำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกบริษัทจึงจำเป็นต้องมีแผนการในระยะยาวอย่างชัดเจน เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า พร้อมกับเพิ่มอัตราการผลิตและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงปลูกฝังให้พนักงานได้เข้าใจและมีประสบการณ์ในการช่วยยกระดับโรงงานไปพร้อมกันด้วย


引用:
0