คัดสรรคุณภาพเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร

CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO., LTD.

 

    กว่า 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ผู้นําเข้าและตัวแทนจําหน่ายแบรนด์สินค้าจากผู้ผลิตทั่วทุกมุมโลกแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย แม้ว่าปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนผ่านสู่การบริหารธุรกิจของทายาทรุ่นที่ 2 แต่ยังคงมุ่งมั่นและใส่ใจในการคัดสรรสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พร้อมบริการหลังการขายอย่างครบวงจร■อุตสาหกรรมการประกอบและยานยนต์คือเป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจ

    คุณสุพล อัศวดำรงชัย Managing Director บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ได้กล่าวถึงการทำธุรกิจของบริษัทว่า บริษัทเป็นผู้นําเข้าและตัวแทนจําหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการโดยตรงจากผู้ผลิตจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร ในการให้บริการอะไหล่ ซ่อมบํารุง บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด รวมถึงยังสามารถให้คำปรึกษาและให้บริการในการอบรมเกี่ยวกับความรู้เรื่องแรงบิดที่ใช้ในการขันแน่น ตลอดจนการซ่อมบำรุงสําหรับลูกค้าองค์กรต่าง ๆ ด้วย

    การเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจได้เริ่มจากการจดทะเบียนการค้าภายใต้ชื่อ หจก. ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่ง ในปี 1968 ขณะนั้นเราขายสินค้าประเภทเครื่องมือช่างและเครื่องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากในช่วงนั้นประเทศไทยยังมีโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่มากและการลงทุนจากต่างประเทศค่อนข้างน้อย เราจึงได้มุ่งเน้นการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการเป็นหลัก หลังจากนั้นอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขื้น ทำให้บริษัทหันมาทำธุรกิจกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะโรงงานประกอบรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์

    ต่อมาในปี 1984 ได้ขยายธุรกิจและเปลี่ยนจาก หจก.เป็นบริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จํากัด และด้วยการสะสมประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 50 ปี บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถให้คําแนะนําสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อคุณภาพในการผลิตของลูกค้า และด้วยประสบการณ์และความชำนาญดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของแต่ละแบรนด์ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

■ให้บริการห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025

    ด้านแรงบิดรายแรกในไทย คุณสุพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภาพรวมการแข่งขันของตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทุกคนต่าง แย่งกันขาย ไม่มีใครแย่งกันบริการ ดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตต่างประเทศโดยตรงจึงพร้อมดูแลตลอดอายุการใช้งาน และให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร หนึ่งในสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนอยู่ในประเภทของเครื่องมือวัดแรงบิด แต่เดิมเราให้บริการซ่อมและบริการสอบเทียบ โดยได้ยึดมาตรฐานจากผู้ผลิต และ JIS (Japaness Industrial Standard) แต่ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการที่จะพัฒนาเข้าสู่การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทางบริษัทจึงได้พัฒนาการบริการในส่วนของห้องปฏิบัติการสอบเทียบให้ได้ตามมาตรฐาน ISO 17025 ซึ่งเราได้รับอนุญาตให้เปิดห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

    อย่างไรก็ตาม การได้การรับรองมาตรฐาน ISO 17025 จะช่วยให้ห้องปฏิบัติการมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านบริการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อถือ ซึ่งคาดว่าเราน่าจะเป็นรายแรกในประเทศไทยที่สามารถให้บริการสอบเทียบมาตรฐาน ISO 17025 ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือวัดแรงบิดโดยเฉพาะ  ปัจจุบันเมื่อลูกค้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและต้องการใบรับรองก็จะส่งไปยังห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย แต่ห้องปฏิบัติการนั้น ๆ ทำได้เพียงตรวจเช็กเท่านั้น แต่อาจจะไม่สามารถปรับค่าความแม่นยำหรือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ แต่เนื่องจากเราเป็นตัวแทนสินค้าและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยได้ผ่านการอบรมจากผู้ผลิตจึงสามารถให้บริการแบบครบวงจร เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าได้สินค้าที่ได้มาตรฐาน มีความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าซื้อสินค้าจากเราจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทั้งใบรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ทั้งนี้ หลังจากที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 คาดว่าจะเป็นการบริการที่ครบวงจรได้มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานดังกล่าวค่อนข้างมาก ซึ่งแตกต่างจากการซื้อสินค้าแบรนด์อื่นหรือซื้อจากที่อื่น เพราะจะไม่ได้รับใบรับรองนี้ ดังนั้น เราหวังว่าห้องปฏิบัติการนี้จะช่วยกระตุ้นการขายของเราทำให้มียอดขายดีขึ้น■สินค้ามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาด

    คุณสุพล กล่าวว่า ขณะนี้เทรนด์ของโลกให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน อีกทั้งเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงได้ปรับตัวให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยลดการใช้พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ยังจะช่วยลดต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้ แม้ว่าจะมีคู่แข่งจำนวนมาก แต่ด้วยความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ประกอบกับความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และ Support ด้าน Technical ให้กับลูกค้ามาด้วยดีเสมอมาจึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด

    ขณะที่แบรนด์สินค้าที่ทางบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนั้น จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เช่น เครื่องมือสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการประกอบขันแน่น เครื่องมือวัดแรงบิด เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากเรามีความชำนาญเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมประกอบ และการควบคุมแรงบิดโดยเฉพาะ ดังนั้น เราจึงใช้ความชำนาญและประสบการณ์ในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้า และแน่นอนว่าสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยล้วนแต่เป็นสินค้าจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของตลาด อาทิ URYU Power Tools เครื่องมือใช้กําลังลม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด, แบรนด์ Tohnichi Torque products ผู้ผลิตและเชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์วัดแรงบิดโดยเฉพาะ, แบรนด์ Panasonic Battery Power tools ปืนขันควบคุมแรงบิดแบบใช้พลังงานแบตเตอรี่ สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ และแบรนด์ ENDO สินค้าประเภทรอกผ่อนแรง และรอกลม (Spring balancer & Air hoist) รวมถึงสินค้าสําหรับ Karakuri เพื่อการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์ประเภท Karakuri ของแบรนด์ ENDO เป็นกลไกเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใช้กลไกในการลำเลียงสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถลดการใช้พลังงาน ซึ่ง Karakuri เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กฎฟิสิกส์ในการขับเคลื่อน โดยไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทางภาคอุตสาหกรรมให้ความสนใจ เนื่องจากสามารถลดต้นทุนและลดการใช้พลังงานได้

    ผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดแรงบิดแบรนด์ Tohnichi Torque Products จากประเทศญี่ปุ่น สินค้านี้เป็นเครื่องมือวัดแรงบิด (Torque) ซึ่งทางบริษัทได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ Acredited ISO 17025 : 2017 (version 2017) ทางเราเป็นบริษัทเดียวในไทยที่ Specialist ทางด้าน Torque ที่ได้รับการรับรอง ISO 17025 คนแรกในไทย สินค้าประเภทนี้จะช่วยในการวัดแรงบิดควบคุมคุณภาพในการประกอบให้ได้ค่ามาตรฐานที่น่าเชื่อถือ เพื่อที่จะทำให้สินค้าที่ออกมาจากโรงงานลูกค้ามีคุณภาพสู่ระดับสากล

    อย่างไรก็ตาม บริษัทใส่ใจในคุณภาพของสินค้าและให้ความสำคัญกับคุณภาพด้านการผลิตของลูกค้าจึงได้มุ่งเน้นการบริการหลังการขายที่พร้อมให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ โดยบริษัทมีสินค้าและอะไหล่ในสต็อกที่พร้อมให้บริการซ่อมแซมให้กับลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าจะได้รับการบริการอย่างครบวงจร และสามารถมั่นใจได้ว่าการผลิตของลูกค้าจะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน

    หากผู้ประกอบการท่านใดมีข้อสงสัยหรือสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด สามารถติดต่อสอบถามได้หลากหลายช่องทาง โทรศัพท์ 0-2900-4888 email:sales@cce.co.th หรือLineofficial: @chanchaisupport หรือ website: www.cce.co.thบริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด


407/68 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน, หลักสี่, กรุงเทพฯ 10210
http://www.cce.co.th
sales@cce.co.th
Tel : 0-2281-1688, 0-2282-0156, 0-2281-4366, 0-2280-3808『FNA MAGAZINE THAILAND』ดาวน์โหลดฉบับ PDF ได้ที่นี่